TORBALI GENÇLİK FESTİVALİ BOYA SAVAŞIYLA BAŞLADI…

İzmir’in Torbalı ilçesinde bu yıl 3′.sü düzenlenen Gençlik ve Spor Festvali renkli görüntülerle
başladı.
Torbalı Belediyesi tarafıdaı bu yıl 3.’sü düzeıleıeı Geleıeksel Geıçlik ve Spor Festvali reıkli
görüıtülerle, boya savaşıyla başladı. Farklı spor dallarııda 800 sporcuıuı katldııı estvalde geıçler
içiı sosyal, kültürel etkiılik programları da düzeıleıiyor.
İlçe merkeziıde 15 Mayıs tarihiıe kadar sürecek olaı estvaliı ilk güıü oldukça coşkulu geçt. Liseli
geıçlerdeı oluşaı takımlar Belediye Kültür Merkezi’ıiı bahçesiıde oluşturulaı 3 ayrı sahada
mücadele etler. Geıçlik Festvali’ıe ilçedeki tüm okullardaı 800 dolayııda sporcu katlıyor. Geıç
sporcular, Plaj voleybolu, sokak basketbolu ve plaj utbolu braışlarııda yeteıekleriıi sergilerkeı
arkadaşları da saha keıarııda oılara destek verdiler. Oldukça çekişmeli geçeı maçlar eleme usulü
gerçekleştrildi. Fiıal maçlarııdaı soıra şampiyoı olacak olaı takımları para ödülü ve çeşitli
hediyeler bekliyor. Geıçlik estvali öıümüzdeki güılerde düzeıleıecek koıserler ve arklı sosyal,
kültürel etkiılikle devam edecek.
BAŞKAN GÖRMEZ, “ GENÇ POTANSİYELİMİZİN FARKINDAYIZ”
Torbalı Belediye Başkaıı Adıaı Yaşar görmez ilçede okul hayatıa devam edeı 40 biı dolayııda
öıreıci buluıduıuıu belirterek “ Torbalı Belediyesi ilçedeki bu geıç potaısiyeliı, geıç eıerjiıiı
arkııda. Geıçliıe döıük hizmet ve projeleri hayat geçirme koıusuıda da soı derece aaliz. Belediye
Kültür Merkezimizde saıat, spor gibi alaılarda açtıımız kurslarda biılerce geıcimiziı yeteıekleriıi
geliştrmesiıe öı ayak oluyoruz. Sadece geleceıe imza atacak geıç sporcularımızı yetştrmekle de
kalmıyoruz geıçlerimize yeıi spor alaıları suıuyoruz. Torbalı’ııı ıeredeyse her mahallesiıe
geıçlerimiziı boş zamaılarııı deıerleıdireceıi, arkadaşlarıyla birlikte spor yapıp eıleıebilecekleri
halı sahalar ve basket bol sahaları iışa etk. Etmeye devam ediyoruz. Ayraıcılar Mahallesi’ıde
geıçliıe döıük çok öıemli bir projeye imza atyoruz”
AYRANCILAR GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATINDA SONA GELİNDİ.
Geıçlere döıük öıemli yatrımlara da ve projelere de devam etkleriıi belirteı Torbalı Belediye
Başkaıı Adıaı Yaşar Görmez, koıuşmasııı şöyle sürdürdü “ Ayraıcılar Geıçlik Merkezi ve Spor
Kompleksiıiı iışaat yakıı zamaıda bityor. Kısa adı TOSEM olaı Torbalı Sosyal Eıitm Merkezleri’ıi
kurduk. Buralarda da geıçliıimiziı potaısiyeliıi geliştrmeye döıük aktvite ve kurslarımız olacak.
Geıçlerimiziı bedeısel eıitmleri yaıııda oılarıı okul eıitmleriıe de öıemli katkılar suıuyoruz.
İlçede ilk de a üıiversite öıreıcileriıe karşılıksız burs vereı bir vakı kurduk. Kısa adı TOREV olaı
Torbalı Eıitm Vakf bu güıe kadar 500’e yakıı üıiversite talebesiıe karşılıksız burs desteıiıde
buluıdu. Sizlerle sürekli iç içe istşare haliıdeyiz. Okullarımızı tek tek gezip eksiklikleri belirliyor ve bu
eksiklikleriı aıııda giderilmesi içiı harekete geçiriyoruz. Okul bahçeleriıiı as altlaımasııdaı, araç
gereç ve malzeme desteıiıe kadar her koıuda elimizdeı geleıiı azlasııı yapıyoruz.” dedi.

 

EBRU BEKEN

NOVA MEDYA

GRUP BAŞKANI

 

Halil İbrahim Dinçel

Gazeteci-Yazar aynı zamanda Siyaset Bilimci olan Halil İbrahim DİNÇEL 20 Kasım 1966 İstanbul’da doğdu. Yayın ve yayımcılık hayatına çok küçük yaşlarda ÖTÜKEN Dergisinin elden dağıtımı ile başlayan DİNÇEL ulusal olarak yayınlanan TÜRKELİ-BİZİM ANADOLU-YENİÇAĞ-ORTADOĞU-HERGÜN-MİLLET-AYYILDIZ Gazetelerinin yanında YÖR-TÜRK-2023-YENİ AVRASYA-ORKUN dergilerinin de uzun yıllar Çukurova bölge müdürlüklerini yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir