Türkiye’nin İlk Turizm Araştırma Enstitüsü Nevü’de Kuruldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde Türkiye’nin ilk “Turizm Araştırma Enstitüsü” kuruldu.

Türkiye’nin ilk Turizm Araştırmaları Enstitüsü, 25 Mayıs 2018 Tarihli ve 30431 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı olarak Nevşehir’de kurulmuş oldu. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından kurulan turizm araştırma enstitüsü hakkında yapılan açıklama şu şekilde;

“Türkiye’nin beşeri sermayesine katkı yapmayı, milli değerlerle birlikte Kapadokya bölgesinin doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkarak ulusal ve uluslararası alandaki kimliğine değer katmayı, nitelikli kadrosu ile çağdaş, yenilikçi, rekabetçi, topluma hizmet etme bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler yetiştirmeyi, evrensel ölçütlere göre bilimsel bilgi üretmeyi, bilgiyi etkin bir biçimde yaymayı ve insanlık yararına kullanmayı kendine misyon edinen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak bu misyonunu daha iyi yerine getirebilmenin yollarını aramaktadır.

Ülke kalkınmasının eğitimden, araştırmadan geçtiği inancıyla NEVÜ, eğitiminin kalitesini artırarak, daha çok okuyan, araştıran, bilimin sınırlarını zorlayan, düşünce ve yenilik üreten, problem çözebilen, girişimci özellikler taşıyan ve uluslararası alanda yarışabilecek donanımda bireylerin yetişebilmesini, bu bireylerin üst düzey çalışma ortamında yerlerini alabilmelerine yardımcı olmasını, aynı zamanda dünyanın kültürel ve doğal miraslarından biri olan Kapadokya Bölgesi’nde eğitim, araştırma ve entelektüel liderliğiyle turizm, ekonomi, sanat ve teknoloji alanlarında topluma hizmet sunarak yerelden kopmadan evrensel değerlere katkıda bulunan öncü bir üniversite olmayı kendine vizyon edinmiştir. Bu vizyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda saygın bir eğitim kurumu olarak anılmak için çalışmalarını sürdürmekte olan NEVÜ, bulunduğu konum itibariyle turizm alanında ihtisaslaşmış bir üniversite rolünü benimsemiştir.

Turizmin uygulamalı bir alan olması sebebiyle, yalnızca akademik bilgilerle veya bakış açısıyla sorunları ortadan kaldırılabilmenin mümkün olamadığı turizm paydaşları tarafından sıkça dile getirilmektedir. Aynı şekilde, uygulamadan gelenlerin de sorunların çözümünde yetersiz kaldığı bilinmektedir. Sorunların çözülmesi noktasında akademiden gelenler ile uygulamadan gelenlerin birlikte işbirliği içerisinde koordinasyon sağlayarak doğru ve nesnel sonuçlar ortaya koyabilmeleri mümkün hale gelebilir. Turizm Araştırmaları Enstitüsü’nün kurulması ile sektör ve akademi arasında arzu edilen işbirliği ve koordinasyonunun sağlanabileceği ve enstitünün turizm ile ilgili sorunların çözümünde ortak başvuru merkezi haline gelebileceği düşünülmektedir.

Türkiye Turizm Stratejisi-2023 gibi makro planlar çerçevesinde turizm sektörünün planlanması, yönetilmesi, sorunların çözülmesi açısından akademik birikimler ile uygulamacıların deneyimleri bir araya getirilerek araştırmacıların yetiştirilmesi, araştırmalar yürütülmesi, sektöre yönelik eğitimler verilmesi, sektör-üniversite işbirliklerinin sağlanması, alan yazınına katkı yapılması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinde Turizm Araştırmaları Enstitüsü önemli bir misyon üstlenmektedir.”
EBRU BEKEN
NOVA MEDYA
GRUP BAŞKANI

Halil İbrahim Dinçel

Gazeteci-Yazar aynı zamanda Siyaset Bilimci olan Halil İbrahim DİNÇEL 20 Kasım 1966 İstanbul’da doğdu. Yayın ve yayımcılık hayatına çok küçük yaşlarda ÖTÜKEN Dergisinin elden dağıtımı ile başlayan DİNÇEL ulusal olarak yayınlanan TÜRKELİ-BİZİM ANADOLU-YENİÇAĞ-ORTADOĞU-HERGÜN-MİLLET-AYYILDIZ Gazetelerinin yanında YÖR-TÜRK-2023-YENİ AVRASYA-ORKUN dergilerinin de uzun yıllar Çukurova bölge müdürlüklerini yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir